×

Klikni na poveznicu kako bi se otvorio dokument

FORGOT YOUR DETAILS?

Mihatrans d.o.o

EU ulaže dvije milijarde € u transportne projekte

EU podržava ekonomski oporavak u svim državama članicama ubrizgavanjem gotovo 2,2 milijarde eura u 140 ključnih transportnih projekata. Ovi projekti će pomoći u izgradnji neophodnih prometnih veza širom kontinenta, podržati održivi transport i stvoriti nova radna mjesta. Projekti će dobiti sredstva putem CEFa – (Connecting Europe Facility), projekata grantova Europske unije za podršku paneuropske prometne infrastrukture.

Ovim budžetom EU će ostvariti svoje klimatske ciljeve utvrđene u Europskom zelenom sporazumu. Veoma jak naglasak je na projektima koji jačaju željeznice, uključujući prekogranične veze i veze sa lukama i aerodromima. Transport unutrašnjim plovnim putevima je pojačan kroz veće kapacitete i bolje multimodalne veze sa cestovnom i željezničkom mrežom. U pomorskom sektoru prioritet se daje projektima na kraćim rutama koji se zasnivaju na alternativnim gorivima i instalaciji napajanja na obali za luke kako bi se smanjila emisija od strane usidrenih brodova.

Povjerenica EU za transport, Adina Vălean, je rekla:

„Doprinos 2,2 milijarde eura ovoj ključnoj transportnoj infrastrukturi pomoći će pokretanju oporavka, i očekujemo da će to generirati 5 milijardi eura investicija. Vrsta projekata u koje investiramo kreće se od unutrašnjih plovnih puteva do multimodalnih veza, od alternativnog goriva do masivne željezničke infrastrukture. CEF je jedan od naših glavnih instrumenata u stvaranju transportnog sistema otpornog na krizu – vitalnog i sada i na duži rok.“

TOP